FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Kolik stojí odvoz komunálních odpadů průměrného občana v ČR za den?

a) 0,50 Kč - ( 34 )

b) 1,50 Kč - ( 27 )

c) 5 Kč - ( 36 )

Celkem: 97

Vítejte na informačních stránkách výzkumného projektu SP/2f1/132/08
„Výzkum vlastností komunálních odpadů a optimalizace jejich využívání“.

Prioritou stránek je informovat odbornou veřejnost o existenci výzkumného projektu s touto tematikou, o časovém postupu a výsledcích řešení. Při podrobném prozkoumání portálu zde zájemce o problematiku komunálních odpadů nalezne důležité odborné informace a zajímavosti z oblasti vlastností komunálních odpadů, pojmosloví, prevence a nakládání s těmito odpady. V rozšířené podobě jsou předkládány metodiky vzorkování a analýz odpadů z domácností, a to běžného domovního a objemného odpadu. Metodiky jsou doplněny praktickými ukázkami, které naleznete ve fotogalerii. Informace jsou určeny pro širší odbornou veřejnost, pracovníky veřejné správy i management provozních firem.    About the Project and Web

The project focuses municipal waste composition analyses, particularly residual waste from households and bulky waste. A research project specifically oriented toward composition of municipal waste in conditions of the Czech Republic (hereinafter „the CR“) was solved before more than five years, although the obtained standard values are no longer actual as the lifestyle of the inhabitants has changed. The urgency of a new pursuing municipal waste composition follows mainly requirements to reduce landfilling of biodegradable municipal. waste.

.

Diskuze

Třídění odpadu
To by mě také zajímalo. Co vím, tak většina známých, kamarádů odpad třídí. Také v práci či ve škole je třídění odpadu jasná věc. Využíváme speciální koše http://www.vmbal.cz/p/drzak-3-odpadkovych-pytlu-pro-trideni-odpadu na třídění odpadu.

napsal Eva


Vstupte