FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Kolik stojí odvoz komunálních odpadů průměrného občana v ČR za den?

a) 0,50 Kč - ( 34 )

b) 1,50 Kč - ( 27 )

c) 5 Kč - ( 36 )

Celkem: 97Kontakt

 

Řešitel projektu
Název organizace:  Univerzita Karlova v Praze,
Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí
Právní forma organizace: veřejná vysoká škola
Kontaktní osoba/řešitel:  Ing. Libuše Benešová, CSc.
Další řešitelé:  RNDr. Petra Hnaťuková, Ph.D.
Mgr. Markéta Doležalová
Sídlo organizace:  Albertov 6, 128 43 Praha 2
Mapa link: [ mapa ]
IČ:  00216208
E-mail:  uzp@natur.cuni.cz, lbenes@natur.cuni.cz
Věcné zaměření řešení: Stanovení metodiky vzorkování a analýz fyzikálních a chemických vlastností domovního odpadu. Spolupráce na analýzách skladby, na statistice naměřených hodnot a interpretaci výsledků. Stanovení doporučených standardů vybraných vlastností domovního odpadu

 

Spoluřešitel projektu
Název organizace:  Ing. Bohumil Černík - ENZO
Právní forma organizace: fyzická osoba oprávněná k podnikání, nezapsaná v OR
Kontaktní osoba/řešitel:  Ing. Bohumil Černík
Sídlo organizace:  Rezlerova 310, 109 00 Praha 10
Mapa link: [ mapa ]
IČ:  44332441
E-mail:  cernik.bohumil@centrum.cz  
Věcné zaměření řešení: Zpracování a ověření metodiky vzorkování a analýz objemných odpadů. Spolupráce na analýzách skladby a stanovení dalších charakteristik, na interpretaci výsledků. Stanovení reálné produkce komunálních odpadů v ČR.

 

Spoluřešitel projektu
Název organizace:  EKO-KOM, a.s.
Právní forma organizace: akciová společnost
Kontaktní osoba/řešitel:  RNDr. Martina Vrbová, Ph.D.
Sídlo organizace:  Na Pankráci 19, 140 21 Praha 4
Mapa link: [ mapa ]
IČ:  25134701
E-mail:  info@ekokom.cz, vrbova@ekokom.cz 
Věcné zaměření řešení: Výběr a vybavení lokalit pro analýzy, spolupráce na analýzách skladby a na stanovení dalších charakteristik, na interpretaci výsledků. Stanovení materiálového a energetického potenciálu komunálních odpadů.

         

Spoluřešitel projektu
Název organizace:  Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO
Právní forma organizace: fyzická osoba oprávněná k podnikání, nezapsaná v OR
Kontaktní osoba/řešitel:  Ing. Zdenka Kotoulová
Sídlo organizace:  Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10
Mapa link: [ mapa ]
IČ:  43673813
E-mail:  kotoulova@quick.cz
Věcné zaměření řešení: Aktualizace metodiky vzorkování a analýz domovních odpadů. Spolupráce na analýzách skladby a stanovení dalších charakteristik, metodika zpracování naměřených hodnot, interpretace výsledků. Stanovení potenciálu biologicky rozložitelných odpadů v komunálním odpadu.

 

Informační podpora projektu
Název organizace:  GREEN Solution s.r.o.
Právní forma organizace: společnost s ručením omezeným
Kontaktní osoby: Ing. David Hrabina, Bc. Tomáš Gašpar
Sídlo organizace:  Ocelářská 35/1354, CZ 190 00, PRAHA 9
Mapa link: [ mapa ]
IČ:  28471091
E-mail:  hrabina@gsolution.cz
Věcné zaměření řešení: Koncepce webových stránek, jejich provoz a aktualizace. Zpracování software pro záznam, sumaci a statistiku naměřených hodnot. Grafická interpretace dat a prezentace výsledků řešení.