FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Kolik stojí odvoz komunálních odpadů průměrného občana v ČR za den?

a) 0,50 Kč - ( 34 )

b) 1,50 Kč - ( 27 )

c) 5 Kč - ( 36 )

Celkem: 97

Skladba

 

Obdobně jako v případě stanovení množství domovního a jemu podobného odpadu lze provést kvalifikovaný odhad skladby domovního odpadu na základě ukazatelů uvedených v následující tabulce č. 1. Znalost skladby domovního odpadu je důležitá pro rozhodování obcí o způsobech separace především využitelných složek odpadů.

 

Hodnoty v tabulce č. 1 vychází opět z výsledků výzkumu prováděného v roce 2003 v rámci VaV/720/2/00. Jejich revize a případná aktualizace by měla být provedena na základě výzkumu vlastností komunálního odpadu, který probíhá v současnosti z iniciativy Ministerstva životního prostředí v rámci dvou nových projektů. Na portálu jednoho z nich se právě nacházíte.Určitým impulsem k aktualizaci ukazatelů jsou výsledky analýz domovního odpadu, prováděných společností EKO-KOM a.s., které v roce 2006 ukazují na výraznější pokles výskytu papíru v domovním odpadu (v průměru ČR na 17,5 %) a na mírný nárůst bioodpadu (v průměru ČR na 20 %) a zbytkových frakcí.

 

Tabulka č. 1. Ukazatele skladby domovního odpadu (% hmotnostní)
(včetně zohlednění odděleně sebraných využitelných složek)

 

 

Látková skupina

Podíl látkových skupin v odpadu
(% hmotnostní), průměrné hodnoty

Sídlištní zástavba velkých měst

Sídlištní zástavba menších měst

Smíšená zástavba měst

Venkovská zástavba

Papír, lepenka

22,7

22,2

25,6

7,6

Plasty

13,8

16,8

18,0

9,0

Sklo

8,7

6,7

7,6

8,9

Kovy

3,4

3,0

3,1

4,5

Bioodpad

18,2

19,6

17,3

6,3

Textil

5,6

6,6

5,1

2,2

Minerální odpad

1,9

0,8

2,3

4,0

Nebezpečný odpad

0,5

1,1

0,4

0,5

Spalitelný odpad

12,4

6,7

7,0

6,2

Zbytek 20-40 mm

3,1

8,4

5,4

5,0

Frakce   8-20 mm

6,6

5,1

3,8

8,9

Frakce menší  8 mm

3,1

3,0

4,4

36,9

Celkem

100,0

100,0

100,0

100,0

Zdroj: výsledky VaV/720/2/00